1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Uchwały nr 4 i 5 zatwierdzające wyniki I Etapu Szkolnego III Olimpiady Wiedzy o Mózgu

Szanowni Państwo


Uczestnicy Etapu Szkolnego III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu.
      Zmuszeni sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie, nie bez obaw przystępowaliśmy do przeprowadzenia I etapu naszej Olimpiady w trybie zdalnym. Alternatywą była rezygnacja w ogóle z Olimpiady w tym roku, odkładając ją do lepszych czasów. Odpowiadając na liczne zapytania i zainteresowanie naszą Olimpiadą podjęliśmy wyzwanie Organizacji III Olimpiady w roku szkolnym 2020/2021. Odnosimy wrażenie, że pomoc i profesjonalizm Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz doświadczenie uczniów wynikające z nauczania zdalnego przyczyniły się do bezproblemowego przebiegu eliminacji etapu szkolnego Olimpiady.


    W I Etapie Szkolnym III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu brało udział 417 uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych z 15 województw.
Zgodnie z § 4 pkt 2.1.11 Regulaminu Olimpiady do II Etapu Okręgowego III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu zakwalifikowało się 264 uczestników.
Wszystkim uczestnikom I Etapu Szkolnego III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu dziękujemy za udział. Gratulujemy osobom, które uzyskały kwalifikację do II Etapu Okręgowego.

Zawody II stopnia przeprowadzi Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w trybie zdalnym w dniu 5.03.2021 roku.

W załącznikach do pobrania:
1. uchwała nr 4 z oficjalnymi wynikami I Etapu Szkolnego III Olimpiady Wiedzy o Mózgu,
2. uchwała nr 5 lista uczestników Olimpiady zakwalifikowanych go II Etapu Okręgowego.

Przewodniczący Komitetu Głównego III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu
Dr n. med. Dariusz Jeżewski