1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

II etap Okręgowy III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

Zbliża się dzień 5 marca 2021, w którym odbędzie II etap Okręgowy III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań zorganizuje w trybie zdalnym, jak poprzednio - Centrum Egzaminów Testowych PUM. Na rozwiązanie testu będzie 75 minut. W teście ma prawo uczestniczyć 264 uczestników zakwalifikowanych po etapie szkolnym Olimpiady.
Proszę śledzić kolejne komunikaty dotyczące organizacji i logowania się do Platformy Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Testowych CET PUM w Szczecinie. Aby wszystko zadziałało, przed etapem okręgowym planowane jest przeprowadzenie próbnego logowania i próbnego testu na Platformie Egzaminacyjnej CET PUM.

Dr n. med. Dariusz Jeżewski
Przewodniczący Komitetu Głównego
III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu