1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Wyniki II Etapu Okręgowego III OWoM

Komitet Główny III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu przedstawia oficjalne wyniki II Etapu Okręgowego i listę uczestników zakwalifikowanych do III Etapu Centralnego Olimpiady. W II etapie uczestniczyło 253 uczniów. Do Etapu Centralnego zakwalifikowało się 176 uczestników Olimpiady. Szczegóły zawarte są w uchwale 6 i 7.

Dr n. med. Dariusz Jeżewski
Przewodniczący Komitetu Głównego III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

 

 

Uchwała nr 6 Komitetu Głównego III OWoM prezentująca wyniki II Etapu. Uchwała nr 7 Komitetu Głównego III OWoM prezentująca wykaz osób zakwalifikowanych do Etapu Centralnego