1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Centralny Etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

Komitet Główny III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu na bieżąco analizuje sytuację epidemiczną w Polsce. W porozumieniu z władzami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie postanowiliśmy przeprowadzić III etap Centralny Olimpiady Wiedzy o Mózgu.
Do III Etapu zakwalifikowało się 176 uczniów szkół ponadpodstawowych z różnych miast Polski. W trosce o ewentualne skutki epidemiczne związane przemieszczaniem się w Polsce i niedogodności związane z uzyskaniem noclegu dla wielu uczniów i opiekunów przyjeżdżających do Szczecina postanowiliśmy przeprowadzić III Etap Centralny Olimpiady w następujący sposób:

1. Część testowa egzaminu III Etapu Centralnego Olimpiady odbędzie się w trybie zdalnym 16.04.2021 od godziny 9.00 (piątek ) w Centrum Egzaminów Testowych PUM. Zasady przeprowadzenia testu będą podobne jak w poprzednich etapach Olimpiady.
2. Data przeprowadzenia części ustnej III Etapu 17.04.2021 w trybie stacjonarnym w tej sytuacji staje się nierealna dla wielu potencjalnych uczestników Olimpiady.
3. Część ustna III Etapu Centralnego Olimpiady dla 10 lub większej liczby uczestników z największą równą liczbą punktów z części testowej musi być przeprowadzona stacjonarnie. 24.04.2021 o godzinie 11.00 (sobota) w Auli Głównej PUM w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1.
.
Proponowane zmiany w sposobie przeprowadzenia III Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy o Mózgu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu uczestników Olimpiady, ich rodziców i opiekunów w niepewnym epidemicznie czasie.
Powyższe zmiany wymagają dostosowania Regulaminu III Olimpiady o Mózgu. Alternatywą jest przerwanie i zakończenie Olimpiady Wiedzy o mózgu po II etapie, czego nie chcielibyśmy czynić.

Komitet Główny III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu obserwuje rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce i uznaje, że zaproponowane rozwiązania są najbezpieczniejsze dla uczestników Olimpiady i pozwalają najbardziej obiektywnie wyłonić dwóch Laureatów Olimpiady Wiedzy o Mózgu, którzy mogą zostać studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Przewodniczący Komitetu Głównego
III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu
Dr n. med. Dariusz Jeżewski