1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Zarząd Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego

Zarząd

 

Prezes PTNk
Dr n. med. Dariusz Jeżewski

Wiceprezes PTNk
mgr Hanna Krystyna Bartnik

Sekretarz PTNk
dr Marta Wąsik

Skarbnik PTNk
dr Anna Iwina Okupińska

Członkowie Zarządu PTNk
prof. Aleksandra Żukrowska
prof. Bożena Mroczek

Komisja Rewizyjna
dr Anna Ciszkiewicz
Eugeniusz Głowiński
prof. Krystyna Honczarenko

 

 

ZałożycieleTowarzystwa

 

Bartnik Hanna Krystyna
Burba Aleksandra
Ćmielewska Donata Dorota
Dżon Marzena Dorota
Głowińska Anna
Głowiński Eugeniusz Janusz
Jasińska Teresa
Jeżewski Dariusz Andrzej
Kojder Ireneusz Władysław
Łabieniec Ewa Anna
Mickiewicz Emilia Halina
Okupińska Anna Iwona
Ołowska Agata Aleksandra
Piesiak Wiesław Stefan
Rachuta Marzanna
Rusin - Hajdasz Beata
Skonieczna Monika Sylwia
Szuflitowska Beata Aneta
Wachterowa Olga
Wojak Aneta
Żukrowska Aleksandra Joanna